Η Οικογένεια

         Το Βυζίκιο του Δήμου Γορτυνίας, είναι ένα από τα κεφαλοχώρια της βορειοδυτικής Αρκαδίας, κηρυγμένο Παραδοσιακός Οικισμός.   Έχει ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, όταν το 1951 ξεπερνούσαν τους 2.000 και το 1941 τους 2.500.                                                    […]